En | Fa
  021-91009030
| عضویت
Background Image

درباره ما

تــاریخچه

این مجموعه  از سال 1350به عنوان تعمیرگاه ژیان و رنو شروع به فعالیت نموده واز سال 1372 اقدام به اخذ نمایندگی های مجاز خودرو به شرح ذیل نموده است .

هم اکنون مجموعه نمایندگی های مجازمحسنیان ، در فضای بالغ بر 8000 متر مربع بعنوان یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین نمایندگی های سطح کشور ، وظیفه فروش و خدمات پس از فروش 5 برند  بزرگ خودرویی  را به عهده دارد.

واحد های فعال در مجموعه نمایندگی های محسنـــــیان :

فروش و بازار یابی ، خدمات پس از فروش ،  قطعات ، صافکاری و نقاشی ، آپشن ، امور مشتریان و آموزش از واحدهای فعـــــال در این مجموعه می باشند.   

تعدادپرسنل فعال در مجموعه نمایندگی های محسنیان :

200 نفرپرسنل دراین مجموعه مشغــــول بکار بوده که بالغ بر 60 درصد از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی و مابقی تکنسین های تعمیرگاهی هستنــــــد که عموما دارای گوهینامه های آموزشی  مرتبط فنی از شرکت های مادر می باشند.

مهمتـرین خط مش در مجمـوعه  نمایندگی های محسنیان:

یکی از مهمترین خط مشی های مدیریت این مجموعه توجه ویژه به ایجاد انگیــــزه و روحیه رشد و پویایی در بین کارکنان است که از طریق ارتقای مهارت کارکنان ، ایجــاد حس تعلق آنها نسبت به مجموعه ، ارزیابی مداوم کیفیت کار آنها و همین طور تشویق برترینها صورت میگیــــرد. این مجمــوعه در طی فعالیت های خودموفق به اخذگواهینامه های   ایزو 10004-10002 (مدیریت شکایات و سنجش رضایت مشتریان )   و   9001-9008 گردیده است.

  • about-us-gallery
  • about-us-gallery
  • about-us-gallery
  • about-us-gallery
  • about-us-gallery
  • about-us-gallery
  • about-us-gallery
  • about-us-gallery
  • about-us-gallery
  • about-us-gallery
Some text some message..